Opzoek naar een hovenier/tuinman?

Hoe De Bodem-Ph Te Verlagen Of De Bodem-Ph Te Verhogen?

Heb je ooit de pH van de grond in je tuin gemeten? Zo niet, dan zou u dat moeten doen, vooral als u wijzigingen heeft aangebracht met de hoop de pH te veranderen. Testen is de enige manier om zeker te weten wat de pH van de grond is.

Tuinders hebben vaak het advies gekregen om houtas en andere neutraliserende stoffen in de grond te stoppen, ongeacht de test. Als u dit artikel doorleest, zult u meer te weten komen over waarom pH van belang is, hoe u de pH van de grond kunt verlagen, en indien nodig hoe u de pH van de grond kunt verhogen.

Het internet is een prachtige locatie voor vele dingen, maar vaak is de informatie met betrekking tot grond en tuinieren niet zo nauwkeurig als het zou kunnen zijn. Een van de doelen van dit artikel is om wat van deze verwarring te verlichten door achtergrondinformatie te geven over de wetenschap achter pH van de bodem en waarom sommige van deze voorgestelde methodes vaak ontoereikend zijn.

Het lijkt in eerste instantie ontmoedigend om pH te begrijpen, maar het is zo'n belangrijke chemische eigenschap van de bodem die rekening houdt met een heleboel verschillende factoren. Planten verschillen in de tolerantie van pH.

In het algemeen is een optimale pH-waarde van 6,0-7,0 het beste. Gewassen kunnen buiten dit bereik leven, maar dit is het beste bereik voor de meest uiteenlopende gewassen.

Bepaalde gewassen en sierplanten prefereren of tolereren extremere omstandigheden aan beide uiteinden van het bereik. De klassieke voorbeelden zijn bosbessen en azalea's. Deze planten houden van een pH van 4,5, dat is zure grond.

Wat Is Ph?

In basistermen beschrijft pH de zuurgraad of alkaliteit die een stof heeft. De pH-schaal loopt van 0 tot 14, waarbij hoe lager het getal, hoe zuurder de stof is en hoe hoger het getal, hoe alkalischer.

Een pH van 7,0 wordt als neutraal beschouwd. Wanneer het cijfer onder 7,0 ligt, wordt het als zuur beschouwd, en wanneer het boven 7,0 ligt, is het basisch, ook alkalisch genoemd.

De PH is een meting van de vrije waterstofionen in de oplossing, en zo wordt het getal bepaald. Wanneer er meer waterstofionen aanwezig zijn, is het getal lager (zuurder).

Het is belangrijk op te merken dat bij het wisselen tussen pH-waarden, het getal stijgt of daalt met een veelvoud van 10. De grafiek hieronder laat dit zien. Dit betekent dat het verschil tussen een pH van 5 en 4, bijvoorbeeld, significanter is dan een verschil van 1 eenheid.

Iets anders dat u kunt tegenkomen bij het bekijken van pH-middelen is pOH. Dit is een enigszins vergelijkbare meting, behalve dat deze de aanwezige OH-ionen meet en het tegenovergestelde is van pH, waarbij lage getallen basisch zijn en hoge getallen zuur zijn. Dit is een minder dominante meting, maar hij kan opduiken bij onderzoek naar zuurtegraad en alkaliteit.

Het Meten Van Ph

Een bodemtest is de enige manier om echt te weten wat uw pH is. Kijken naar de planten en weten wat de geschiedenis van de grond is, kan een aanwijzing zijn, maar testen is de enige manier.

Dit kan thuis worden gedaan door een goede pH-meter voor de bodem aan te schaffen, met behulp van testkits voor thuisgebruik, of door grond op te sturen voor een professionele test. Het testen van verschillende gebieden op verschillende diepten kan aangeven welke praktijken moeten worden uitgevoerd, of dat er überhaupt actie moet worden ondernomen.

Als de pH-waarde enigszins binnen het gewenste bereik van 6,0-7,0 valt, hoeft u zich geen zorgen te maken over het aanpassen van de pH-waarde. Vindt u een waarde van meer dan 7,2 of minder dan 5,5, dan moet er actie worden ondernomen om de bodem te veranderen.

Natuurlijke Factoren Die De Ph Beïnvloeden

Milieu- en klimaatfactoren kunnen ons als tuiniers helpen begrijpen waarom de grond waarop we telen van nature de pH-waarde heeft die hij heeft. Regenval is 1 van de belangrijkste om te overwegen wanneer we over pH nadenken.

Regenval zal meer van de basiselementen zoals magnesium, kalium en calcium wegspoelen. Hierdoor kunnen meer van de zure element ionen aanwezig zijn zoals waterstof en aluminium. In klimaten waar niet zoveel regen valt, zijn de bodems meer alkalisch, wat betekent dat zij een pH-waarde van meer dan 7 hebben.

Zoals bij alles wat met bodems te maken heeft, speelt de textuur (zand-, slib- en kleigehalte) een grote rol bij de chemische eigenschappen. Vermindering van De bodem ph in zandgronden versus kleigronden is heel verschillend.

Het verlagen van de pH in kleigrond is een grotere uitdaging dan in zandgrond. Dit komt door het vermogen van de kleideeltjes om kationen vast te houden.

Zoals ik heb vermeld, wordt de pH gemeten aan de hand van de concentratie van positief geladen waterstofionen, en deze ionen worden dus beter vastgehouden op negatief geladen kleideeltjes. Verhoging van het gehalte aan organische stof in de bodem kan dit probleem verhelpen, omdat deze organische stofdeeltjes een deel van het oppervlak van de klei kunnen innemen.

Zanddeeltjes hebben dit soort plekken niet op zich dus is het veel gemakkelijker om de pH te verlagen. U moet voorzichtig zijn want de pH-waarde wordt gemakkelijk te zuur.

Waarom Is Ph Belangrijk

Beschikbaarheid Van Voedingsstoffen

De beschikbaarheid van voedingsstoffen is 1 van de belangrijkere dingen om te overwegen met pH. Elke voedingsstof heeft een optimale pH waarbij deze het meest beschikbaar is.

De bovenstaande grafiek geeft een goed beeld van deze belangrijke voedingsstoffen voor planten en waar ze het meest beschikbaar zijn. Aan beide uitersten van de pH-schaal vind je dat sommige voedingsstoffen zeer beschikbaar zijn, maar de meerderheid niet.

De "sweet spot" rond 6,5 is wanneer alle voedingsstoffen het best beschikbaar zijn. Dit is belangrijk om te begrijpen, omdat in sommige gevallen het tekort aan voedingsstoffen dat de plant vertoont, te wijten kan zijn aan de beschikbaarheid en niet aan het gebrek aan de voedingsstof. Ik zal uitleggen dat wanneer de pH-waarde te laag is, de bodem onderhevig is aan aluminiumvergiftiging.

Aluminiumtoxiciteit

Zodra de pH-waarde van de bodem 4,5 bedraagt, is hij onderhevig aan aluminiumtoxiciteit. Aluminiumtoxiciteit is niet goed.

Bij deze pH-waarde worden meer metalen in de bodem uitgeloogd en de meeste planten kunnen in deze omstandigheden niet groeien. Als u in een gebied woont waar de pH-waarde van de bodem van nature 4,5-5,0 is, plant dan zuurminnende planten zoals bosbessen of azalea's. De andere optie is om de grond te bekalken zodat de pH boven de 4,5 komt.

Het Veranderen Van De Ph-Waarde Van De Bodem

Zodra u de pH-waarde van uw grond hebt getest, kunt u beslissen hoe u de pH-waarde wilt veranderen. Het verhogen of verlagen van de pH is een grote onderneming en er moet met veel factoren rekening worden gehouden. Hier zal ik het verlagen van de pH-waarde van de bodem en het verhogen van de pH-waarde van de bodem behandelen.

Het Verlagen Van De Ph Van De Bodem

Er zijn verschillende middelen die kunnen worden gebruikt om basische of alkalische grond te wijzigen om de zuurgraad van de grond te verhogen. Meestal worden verbindingen die het element zwavel bevatten gebruikt om de pH van de bodem opzettelijk te verlagen.

Elementaire zwavel, ijzersulfaat, en aluminiumsulfaat zijn allemaal opties die de pH van de bodem verlagen. Daarnaast verlagen ammoniumhoudende meststoffen ook de pH.

Ammoniumsulfaat (ook zwavelhoudend), ureum en ammoniumnitraat verlagen alle de pH. De zwavelhoudende verbindingen zijn in de bodem om zwavelzuur te creëren dat effectief is om de pH te verlagen. Zwavelzuur wordt soms rechtstreeks gebruikt, maar zou voor de thuistuinder veel moeilijker te gebruiken zijn.

Zwavelverbindingen kunnen lastig zijn, en proberen om de pH van uw grond te verlagen is een uitdagender proces dan het verhogen van de pH in de grond. Het is minder eenvoudig omdat er een verschil is in hoe de pH wordt verlaagd.

Elementaire zwavel is 1 van de weinige organische bodem amendementen die de pH kunnen veranderen. Elementaire zwavel is betrokken bij een biologische reactie met bodembacteriën om de pH te verlagen.

Wat betekent dit? Het betekent dat dit proces meer tijd nodig heeft om de pH te verlagen. Wees voorzichtig bij het toevoegen van deze zwavel, anders zal de pH te laag zijn en uw grond zuur.

Houd er ook rekening mee dat in koelere klimaten de bodemtemperatuur de biologische activiteit beïnvloedt. De bodem moet in de juiste omstandigheden verkeren om bacteriën actief te laten zijn.

IJzer en aluminium zijn zure kationen die de pH-waarde van de bodem chemisch verlagen. Dit is heel wat anders dan het element zwavel. Het kan niet genoeg worden benadrukt dat de biologische reactie met microben die elementaire zwavel gebruiken, aanbrengen en wachten betekent.

Bij het afbreken van organisch materiaal kunnen ook organische zuren in de bodem vrijkomen, maar de hoeveelheid is veel kleiner dan bij andere bodemverbeteringen. Organische materialen zijn belangrijk om in de bodem op te bouwen, maar zijn uiteindelijk geen goede keuze om de pH-waarde van de bodem te veranderen.

Dennennaalden en gebruikte koffiedik worden soms op het internet gevonden als mogelijke verzurende amendementen. Ze doen echter niets om de grond aan te zuren.

Veenmos en sphagnum turf worden vaak aanbevolen voor de bodem. Zij kunnen de bodem weliswaar iets aanzuren, maar dat is tijdelijk en minder effectief dan deze andere methoden.

Hetzelfde geldt voor de meeste ammoniummeststoffen. Ammoniumnitraat zal niet zo'n grote invloed hebben als het in kleinere hoeveelheden wordt gebruikt. De ammoniumfosfaten en -sulfaten hebben een grotere invloed op het verlagen van de pH.

De dosering van de verschillende meststoffen verschilt per situatie, dus u kunt het beste kijken op websites van landbouwvoorlichtingsinstanties of de overheid in uw regio, die u een beter idee kunnen geven van de hoeveelheid die moet worden toegediend. U kunt ook contact opnemen met de landbouwvoorlichting van uw regio voor meer informatie over de behandeling van alkalische bodems in uw regio.

Overwegingen Bij Het Verlagen Van De Ph

Een van de belangrijkste dingen om te overwegen is de buffercapaciteit van de bodem. Dit is in wezen het vermogen van de bodem om een verandering in pH te weerstaan.

Het is vooral belangrijk bij het verlagen van de pH. Zoals eerder vermeld, spelen kleigehalte en organisch materiaal een grote rol in het bufferend vermogen.

Het kleigehalte speelt ook een rol bij de kationenuitwisselingscapaciteit van de bodem. Kationen zijn positief geladen elementen zoals calcium en magnesium.

Deze kationen wisselen in de bodemoplossing uit met deeltjes op de negatief geladen klei. Het vermogen van de bodem om kationen uit te wisselen wordt kationenuitwisselingscapaciteit, of CEC, genoemd.

CEC en bodemtextuur zijn met elkaar verbonden, zoals zoveel dingen met bodems. Hoe hoger de CEC, hoe groter het bufferend vermogen.

Naarmate de textuur toeneemt tot zandige bodems, wordt de CEC slechter en zijn er minder plaatsen voor kationen. Ook hier is zand gemakkelijker te veranderen, maar het is ook gemakkelijk om de pH-waarde van de bodem te veel te laten dalen, wat resulteert in een zure bodem.

Hoging Van De Ph

Het verhogen van de pH moet gebeuren voordat de bodem aluminiumtoxiciteit ontwikkelt bij een pH-waarde van de bodem van 5. Om de pH van zure bodems te verhogen, kunnen tal van hulpstoffen worden toegevoegd.

Enkele opties zijn calcietkalksteen, dolomietkalksteen, gehydrateerde kalk, gebrande kalk, vloeibare kalk en houtas. Houtas is een veelgebruikte aanbeveling om aan de bodem toe te voegen, en veel tuiniers doen dit jaarlijks.

Dit zal de pH verhogen, maar zonder de grond echt te testen, kan dit een probleem opleveren, waardoor alkalische grond ontstaat. Houtas is het minst effectief in vergelijking met de andere genoemde amendementen.

Calcietkalk is het klassieke voorbeeld dat te vinden is bij de meeste kwekerijen en plaatsen die bodemverbeteraars verkopen. Het is heel gebruikelijk om dit te gebruiken om de pH-waarde van de grond te verhogen, maar de hoeveelheid die nodig is voor uw tuingrond zal variëren.

Dolomietkalk is een andere keuze en bevat magnesium in locatie van calcium. Als uw grond een tekort aan magnesium heeft, kan het toevoegen van dolomietkalk een betere keuze zijn.

Het nadeel van dolomietkalk is dat magnesium de bodemstructuur niet tien goede komt zoals calcium dat doet. Als je moet bekalken en je wilt magnesium toevoegen, wissel dan het gebruik van kalkhoudende en dolomitische kalk af.

Een ander punt van overweging is het vinden van zo fijn mogelijk gemalen kalk, omdat dit het oppervlak vergroot waarop de grond kan reageren. Vloeibare kalk vergemakkelijkt het strooien, omdat er geen stof is dat wegwaait.

Dit is duurder, maar voor thuis-tuinders wellicht kosteneffectiever. Meestal overschatten online bronnen de hoeveelheid kalk die moet worden toegepast.

Gehydrateerde en gebrande kalk zijn beide zeer effectief in het verhogen van de pH-waarde van de bodem. Het nadeel is dat deze 2 bijtend zijn, wat in wezen betekent dat ze corrosief kunnen zijn. In de meeste gevallen zal het gebruik van de andere kalkhoudende materialen zoals dolomiet- en gebrande kalk perfect werken.

Een laatste wijziging die kan worden gebruikt om de zuurgraad dieper in het bodemprofiel te veranderen, maar die niet zo veel aandacht krijgt, is gips. Gips verandert de oplosbaarheid van aluminium en is doeltreffender in het veranderen van de pH op dieptes. Gips kan ook andere voordelen voor de bodem hebben.

Een leuke historische opmerking over het verhogen van de pH-waarde van de bodem is dat oesterschelpen veel werden gebruikt door de inheemse bevolking in mijn thuisstaat Maryland. De reden waarom ze werden gebruikt is dat ze gemaakt zijn van calciumcarbonaat, hetzelfde wat kalk is.

Kweek In Containers

Het kweken van planten in containers met substraten zonder bodem geeft een aantal overwegingen. Alle eigenschappen zijn verschillend.

Veel kweekmedia geleiden geen CEC en hebben geen kleigehalte, naast andere verschillen met echte grond. De meest gangbare mengsels bevatten kokosnoot of sphagnum veenmos, die beide voordelen hebben voor de teelt, maar ook gevolgen hebben voor het milieu.

Het kweken in deze media kan een deel van de aluminiumvergiftiging vermijden die in gewone grond wordt aangetroffen. De meeste potmengsels die je koopt, hebben een geschikte pH-waarde voor het kweken van groenten in potten. Als er specifieke planten zijn die gedijen bij verschillende pH-waarden, worden er containerteeltmixen verkocht die gespecialiseerd zijn in hogere pH-waarden of lagere pH-waarden.

Eindgedachten Over Ph

Bodems zijn ongelooflijk ingewikkeld, en de pH-waarde van uw grond is geen uitzondering. Het meest kritisch is het testen van uw grond en het kopen van een grond pH-meter of grondtestkit.

Het lezen van bodemtests zou in een heel apart artikel kunnen worden gedaan, maar het kopen van een pH-meter kan de pH van uw grond aangeven. Dat is de enige manier om echt te weten of u de pH moet verlagen of verhogen.

U kunt niet precies zeggen wat de pH is door er alleen maar naar te kijken. De pH-waarde van tuingrond kan sterk variëren, afhankelijk van waar de grond vandaan komt of waar u woont.

De natuur speelt een grote rol in de pH-waarde van de grond. De textuur en het klimaat zijn de 2 grootste factoren.

Dit betekent dat de pH-waarde van de grond sterk varieert per regio. U kunt de bodemtextuur of het klimaat van uw regio niet veranderen.

De bodem gaat van nature werken om terug te keren naar zijn natuurlijke staat. Als u bijvoorbeeld in een warm en nat klimaat woont, zal de bodem blijven verzuren, ook al heeft u kalkhoudende materialen toegepast.

Dit betekent dat kalkbemesting meer dan eens zal moeten plaatsvinden om dit te veranderen. Men moet in gedachten houden dat wanneer men verlagende of ophogende middelen toevoegt, men de bodem verandert.

Vechten tegen de natuur is moeilijk, dus probeer het zo mina mogelijk, of dat nu betekent dat men meer inheemse planten plant die aangepast zijn aan het klimaat en de bodem, of dat men planten kiest die beter bij de bodem passen. Als voorbeeld zou je kunnen proberen bosbessen te planten in een gebied met een pH-waarde van 8,0 in locatie van 1 met een pH-waarde van 6,0.

Het verschil lijkt misschien onbeduidend, maar 8,0 veranderen in een 4,5 of 5 is een moeilijke taak, en een 6 veranderen in een 5 zal statistisch gezien gemakkelijker zijn. Het zal uiteindelijk veel meer werk zijn dan uw bessen gewoon op beter geschikte plaatsen te planten.

Veelgestelde Vragen

V: Welke meststof verlaagt de pH van de grond?

A: Ammonium- en zwavelmeststoffen verlagen de pH-waarde van de grond. Ammoniumsulfaat, ammoniumnitraat en ureum zijn voorbeelden van deze meststoffen. Omgekeerd zullen nitraatmeststoffen de pH-waarde van de bodem verhogen.

V: Kun je azijn gebruiken om de pH in de grond te verlagen?

A: Azijn is zuur, maar is uiteindelijk niet effectief in vergelijking met andere methoden die in dit artikel worden beschreven.

V: Waarom is de pH van mijn grond zo hoog?

A: Er zijn een paar redenen om dit te verklaren. Een ervan kan simpelweg de omgeving zijn waarin u leeft. Grond die minder water krijgt en een hoger zandgehalte heeft, heeft van nature een hogere pH. Andere redenen kunnen de voortdurende toepassing van houtas en alkalische amendementen zijn.